Skip to the content

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel beskrivelse af 9 personlighedstyper - og vel at mærke en meget dybtgående beskrivelse, idet der er tale om en kortlægning af menneskers dybtliggende motiver for det de gør. Enneagrammet hjælper os således til at forstå vores egne og andres personlighedsmønstre og kan dermed hjælpe os til at forstå os selv og vores omgivelser bedre.

Samtidig beskriver Enneagrammet hvordan vi kan komme videre og slippe vores mønstre for derigennem at opnå større kontakt til vores inderste kerne.

Ved at have indsigt i baggrunden for adfærden i konkrete situationer er det muligt at blive bedre til:

 • at opnå god kommunikation med din omverden – kolleger, partner, børn, chefen, familien
 • at anvende dine færdigheder og udnytte dine talenter
 • at håndtere konflikter og løse problemstillinger
 • at skabe forståelse for de motiver, der ligger bag menneskers handlinger
 • at opnå rummelighed overfor mennesker, vi normalt føler os langt væk fra i værdier
 • at motivere individuelt, målrettet og præcist – både dig selv og andre
 • at skabe fælles værdier og mål for et team
 • at få dit budskab igennem – første gang
 • at uddelegere opgaver, som matcher modtagerens essentielle motivationsfaktorer
 • at sammensætte teams, der trækker på hinandens styrker
 • at give positiv feedback i stressede situationer
 • at ”fange” egen og andres signaler på stress eller overbelastning
 • at sikre personlig vækst og udvikling for dig selv og andre at foregribe stress


Det er muligt at få lavet en Enneagram test, både med og uden tilbagemelding. Kontakt mig for yderligere information

Kingo & Co

Drewsensvej 62B
8600 Silkeborg

Email: vibeke@kingoogco.dk

Hvem er vi?

Hos Kingo og co. finder du engagerede og kompetente medarbejdere der professionelt møder dig hvor du er. Via samtale finder du ind til dine ressourcer og indre værdier og får der igennem skabt bevidsthed om hvad der er rigtigt og vigtigt for dig! Du bliver klar til at tage det ansvar der skal til for at opnå det der er vigtigt for dig og derved skabe forandringer.